Vort modersmål er dejligt

DKK 179,00DKK 389,00

Det danske sprog var i 1800-tallet trængt af det tyske. Det førte bl.a. til treårskrigen, efter hvilken man øjende optimisme og satte en storoffensiv ind på det sproglige område. Imidlertid var indsatsen lidt for grovkornet, og man måtte dæmpe retorikken en smule. Det er nærværende digt et fint eksempel på. Man vendte ikke sproget ryggen, men som Lembcke her understreger, er humor ligeså dansk som vores sprog.

Edvard Lembcke. Afskedsfest i Haderslev for paster F.E. Boisen, 1859

Ryd